Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

 Hedeflerimiz:

•             Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çevre dostu üretim yapmak,

•             Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak,

•             Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak,

•             Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli olan kaynakları tedarik etmek,

 

Hedeflerimizi gerçekleştirirken;

 •             Yasal ve diğer şartlara uymayı,

•             Kirlenmenin önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapmayı,

•             Çalışanların yaralanmalarını ve sağlık sorunlarını önlemek için gerekli iyileştirmeler yapmayı,

•             Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkinliğini sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                    Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                                                                                                              AKIN DALAN

ISO 14001 2004
OHSAS 18001 2007