Gizlilik Politikası

 DALAN Kimya A.Ş. için tahsis edilmiş www.dalan.com.tr alan adlı web sitesinin (kısaca "Web Sitesi" olarak anılacaktır) tüm hakları DALAN Kimya Anonim Şirketine aittir. DALAN Kimya A.Ş., Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı "DALAN Kimya A.Ş. Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi`nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, DALAN Kimya A.Ş., gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Web Sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) DALAN Kimya A.Ş.`ye vermeleri gerekmektedir. DALAN Kimya A.Ş., "DALAN Kimya A.Ş. Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri DALAN Kimya A.Ş. veya işbirliği içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından/vasıtasıyla doğrudan irtibat kurmak amacıyla kullanabilir. DALAN Kimya A.Ş. tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya DALAN Kimya A.Ş. web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; DALAN Kimya A.Ş. ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "DALAN Kimya A.Ş. Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

DALAN Kimya A.Ş., Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. DALAN Kimya A.Ş., link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. DALAN Kimya A.Ş., işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel ilgilerden herhangi birini DALAN Kimya A.Ş.`in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda DALAN Kimya A.Ş., işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
  • DALAN Kimya A.Ş.`in kullanıcılarla akdettiği "DALAN Kimya A.Ş. Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

DALAN Kimya A.Ş., kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. DALAN Kimya A.Ş.`nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Site`sine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda DALAN Kimya A.Ş.`in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

DALAN Kimya A.Ş., kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi`ni kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

DALAN Kimya A.Ş. tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, DALAN Kimya A.Ş. ve işbirliği içindeki kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veritabanı oluşturmak amacıyla asla kullanılmamaktadır.

DALAN Kimya A.Ş., işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi`nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. DALAN Kimya A.Ş.`in değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri Web Sitesi`nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.