ÇEVRE, ENERJİ VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Dalan Kimya sabun, kozmetik ve gliserin ürünleri üreten bir firma olarak çalışanları, paydaşları, taşeronları, ziyaretçileri ve stajyerleri ile birlikte stratejik hedefleri doğrultusunda çevre, sağlık ve güvenliğe pozitif yaklaşımın, etkin ve verimli bir yönetim için esas olduğunun bilincindedir.

 

Çevre, Enerji ve İSG politikası kapsamında amaçlarımız:

 

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çevre dostu üretim yapmak,

Doğal kaynakları etkin kullanmak,

Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan Enerji yoğunluğunu azaltmak,

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak,

Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli olan bilgi ve kaynakları tedarik etmek,

 

İlkelerimiz ve Taahhütlerimiz;

 

Yasal ve diğer şartlara uymayı,

Kirlenmenin önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapmayı,

Tesislerimiz, donanımımız, sistemlerimiz ve proseslerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,

Enerji performansını etkileyen, enerji verimli ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,

Gelişen teknolojileri izleyip ve bunlara ayak uydurmayı,

Enerji ölçme, izleme ve raporlama sistemini etkin yönetmeyi,

Çalışanların yaralanmalarını ve sağlık sorunlarını önlemek için gerekli iyileştirmeler yapmayı,

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapmayı,

Çalışanlara ve Çalışan Temsilcilerine belirlenmiş konularda danışma ve katılımını sağlamayı,

Her çalışanın, yüklenicinin ve ziyaretçinin uygunsuzluklar, istenmeyen veya güvensiz durumlar veya İSG ile ilgili diğer konular hakkında konuşmaktan çekinmediği olumlu bir güvenlik kültürü sağlamayı,

 

Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizin performansını gözden geçirerek, etkinliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

                                                                                                        

                                                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                   AKIN DALAN